Routeadvies grote schepen nabij Waddeneilanden

** 12 november 2020: De informatie op deze pagina is verouderd. **

Ga naar de pagina met actuele informatie

De Kustwacht is op 31 oktober 2019 geïnformeerd over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gegeven waarschuwing voor het varen met schepen, vergelijkbaar met de afmetingen van MSC Zoe, op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Als Kustwacht zenden we sindsdien dagelijks een navigatiebericht uit naar de scheepvaart. Als er daadwerkelijk een golfhoogte van 5 meter of meer is op de Noordzee, geven we dit advies actief door aan de schepen.

Op deze pagina staat informatie over dit advies verzameld, van het navigatiebericht tot relevante links. In een video leggen we het advies ook uit.

Video uitleg routeadvies

Navigatiebericht
In het navigatiebericht staat dat bij golfhoogten vanaf 5 meter en slecht weer schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter kans hebben om de zeebodem te raken op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. De alternatieve noordelijke route wordt aanbevolen.

ZCZC PA60
Netherlands Coastguard

Navigational warning Nr. 60 100915 UTC JAN
TSS Terschelling - German Bight
ships with a length above 300 mtrs and a beam above 40 mtrs 
navigating during seas with a wave height above 5 mtrs and 
heavy weather conditions are at risk of grounding.
Alternative routing via TSS East Friesland
strongly recommended
NNNN

Oproepen schepen
Bij golfhoogten vanaf 5 meter roepen we schepen (die voldoen aan die dimensies vanaf 300 meter) actief op via de marifoon als zij ter hoogte van Texel (‘voor de afslag’) varen waar ze de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. We geven het advies om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen. 

Aantal actieve oproepen (update 25 juni 2020, 08:30u)
Actieve oproepen van schepen, als ze aan de afmetingen voldoen zoals gesteld in het advies, vindt plaats bij een golfhoogte van 5 meter of meer op de Noordzee. Dat de golfhoogten 5 meter of zijn, krijgen we door van Rijkswaterstaat.

Jaar Oproepen Keuze noordelijke route Keuze zuidelijke route
2019 4 4 0
2020 17 13 4*

* 9, 15 en 17 februari 2020

Afmetingen
Na overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het MARIN en de Kustwacht zijn de afmetingen vastgesteld: schepen met een lengte vanaf 300 meter en een breedte van 40 meter of meer. De waarschuwing geldt alleen bij een golfhoogte vanaf 5 meter of meer.

Waarschuwing OVV
In de tussentijdse waarschuwing van de OVV over de zuidelijke route staat:
'Op deze route kunnen bepaalde wind- en golfcondities en getijde leiden tot grote domp- en slingerbewegingen van het schip die de veilige afstand tussen het schip en de zeebodem in gevaar brengen. Voor schepen met afmetingen vergelijkbaar met die van MSC Zoe ontstaat daarmee het risico van contact of bijna-contact met de zeebodem.'

Afmetingen MSC Zoe: 395 meter lang, 59 meter breed, capaciteit 19.224 TEU.

Tijdlijn

  • 2 januari 2019: MSC Zoe verliest 342 containers boven Waddeneilanden
  • 10 januari 2019: Onderzoeksraad voor Veiligheid opent onderzoek 'Overboord geslagen containers MSC Zoe'
  • 31 oktober 2019: Onderzoeksraad voor Veiligheid brengt tussentijdse waarschuwing uit
  • 31 oktober 2019: Kustwacht verstuurt dagelijks navigatiebericht en roept schepen bij golfhoogte van 5 meter of meer actief op
  • Sindsdien zijn schepen opgeroepen (zie voor aantallen 'Aantal actieve oproepen')
  • 11/12 februari 2020: OOCL Rauma verliest 7 containers

Meer informatie

Visuele update 31-10-2019