SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Privacyverklaring

Kustwacht Nederland (KWNL) gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. Dit doen we alleen met je toestemming. Vink in het vakje boven de verzendknop aan of je wel of niet toestemming hiervoor geeft. Bij geen akkoord kunnen we je vraag, opmerking en/of klacht niet in behandeling nemen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een burgerservicenummer (BSN).

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens
Op kustwacht.nl leggen we persoonsgegevens vast voor de volgende twee doeleinden: je te kunnen bereiken en je persoonlijk te kunnen antwoorden.

Klachtenformulier: naam, telefoonnummer, emailadres, klacht
Jouw gegevens – je naam, telefoonnummer, emailadres, klacht - sturen we door naar de klachtencoördinatoren. Deze persoonsgegevens worden standaard tot 10 jaar na de sluitingsdatum van de afhandeling van de klacht bewaard. Als de klacht leidt tot een vervolgonderzoek dan worden de persoonsgegevens bewaard conform de Archiefwet.

Vragenformulier: naam, telefoonnummer, emailadres, vraag
Jouw gegevens – je naam, telefoonnummer, emailadres, vraag - sturen we afhankelijk van de vraag door naar desbetreffende afdeling. Deze persoonsgegevens worden standaard tot 5 jaar na de sluitingsdatum van de afhandeling van de vraag bewaard. Als de vraag leidt tot een vervolgonderzoek dan worden de persoonsgegevens bewaard conform de Archiefwet.

We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan
Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Inzage
Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met de AVG-coördinator van KWNL via privacy@kustwacht.nl. Indien je vindt dat jouw verzoek of vraag niet goed wordt opgepakt, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie via functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl. Daarnaast kun je op de kustwacht.nl website de relevante privacyverklaring en contactpersonen terugvinden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers binnen de Europese Unie te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden via websites van de overheid en de ministeries. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies: zie TAB Cookieverklaring
Bij een bezoek aan deze website maakt jouw browser een cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De website kan je door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt. Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser (door in de browser 'cookies off' in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van deze website niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

 Den Helder, 11 december 2019