SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Coördinator Incident Schip (CIS)

Tijdens een incident op het water kunnen meerdere hulpverleners aan boord stappen. Te denken valt aan redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), ambulance- en de brandweerpersoneel. Het kan daarom wenselijk zijn om aan boord van een incidentschip een coördinator te hebben. Iemand die structuur in de hulpverlening aan boord brengt. En dat is precies de rol van de “Coördinator Incident Schip”, afgekort CIS. De CIS wordt ter plaatste aangesteld als daar behoefte aan is en deze rol wordt vervuld door iemand van de KNRM. 

Risicoanalyse
De CIS zoekt gedurende de SAR-operatie afstemming met de eindverantwoordelijke (kapitein) en de hulpverleners aan boord van het incidentschip. 
De CIS maakt samen met de kapitein de risicoanalyse aan boord. De CIS let vooral op de aard van het incident, het aantal, soort en locatie van de eventuele slachtoffers aan boord en de stabiliteit van het schip. Ook stelt de CIS vast welk hulpverleningsproces (redden van mens en dier en/of het incident, bijvoorbeeld brand, leidend is). Op basis hiervan stelt de CIS de behoefte aan hulpverlening aan boord vast.

Regisseur
De CIS heeft aan boord van een incidentschip geen eigenstandige bevoegdheden, maar is aan boord de regisseur binnen de verschillende hulpverlengingsprocessen. De kapitein aan boord van een schip is altijd de eindverantwoordelijke binnen het hulpverleningsproces bij hem aan boord. De CIS vormt de verbindende schakel tussen de kapitein en de hulpverlening.

Samenwerking
Voor de kapitein is de CIS een steun aan boord. Het is van belang om de samenwerking aan te gaan en openheid te geven om zo de situatie aan boord zo snel mogelijk te stabiliseren.

Animatie